Pronađite obučene i motivisane zaposlene

U našem fokusu je vaša potreba.

Regrutujemo i pripremamo kvalitetne kandidate za specifične profesionalne profile koji nedostaju na vašem lokalnom tržištu rada

Kreirali smo efikasan model i konkretno rešenje

Pružamo brzu i kompletnu uslugu u pronalaženju, pripremi i uvođenju u posao profesionalnih profila koji nedostaju na tržištu rada u zemlji poslodavca.

Naše aktivnosti zaokružuju ceo proces - od izbora kandidata do njegove obuke, preko administrativnih procedura, do organizacije njihovog dolaska u zemlju zaposlenja.

Negujemo partnerski odnos i razvijamo rešenja prilagođena vašim potrebama.

Do cilja u nekoliko koraka!

Uz podršku našeg tima, model je kreiran da u roku od nekoliko meseci dođete do potrebne grupe zaposlenih koji su obučeni, motivisani za rad u inostranstvu i odgovaraju traženim profilima.

Nakon registrovanja poslodavca na nasem sajtu, poslodavac biva kontaktiran od strane naseg I’m job operatera koji ga vodi kroz dalje korake.

Zahtev poslodavca

Stručni tim I’mJob kreira plan prolanaženja kandidata.

Pronalaženje kandidata

Na osnovu ekspertize u oblasti ljudskih resursa i različitih stručnih alata u skladu sa potrebama poslodavca, I’m job tim predstavlja kvalifikovane kandidate.

Intervju i selekcija

I’mJob operateri rukovade organizacijom i pripremom potrebne dokumentacije kandidata za zapocinjanje radnog odnosa.

Priprema

Nakon dobijanja potrebne dokumentacije, I’m job team podrzava poslodavca prilikom doceka i upoznavanja sa radnim i zivotnim okruzenjem.

Transfer

Potpisivanje ugovora o radu sa izabranim kandidatima.

Zaposljenje

U skladu sa današnjim globalnim tržištom rada koje traži sve veću mobilnost i fleksibilnost radnika, kreirali smo sistem podrške na koji možete da se oslonite.

Zaštita klijenata i kandidata je značajan deo našeg poslovanja, te se svi procesi u okviru modela sprovode u skladu sa zakonskim normama, poštujući najviše standarde poverljivosti i transparentnosti.