Pronađi posao u struci u inostranstvu

U našem fokusu je čovek.

Vršimo selekciju i pripremamo kvalitetne kandidate za poslove koji odgovaraju njihovim profesionalnim profilima, a koji nedostaju na lokalnom tržištu rada u drugoj zemlji.

Naš stručni tim te vodi tokom celog procesa

Omogućavamo što bolju i bržu integraciju u novu radnu i socijalnu sredinu kroz praćenje zakonske regulative.

Model je kreiran tako da profesionalci u našem timu obezbedjuju sve detaljne informacije, pribavljanje svih potrebnih dokumenata, kurseve jezika i druge specijalizovane obuke, pripremu za odlazak i dolazak u zemlju zaposlenja.

Do cilja u nekoliko koraka!

Iskoristi priliku da unaprediš svoje životne mogućnosti kroz radno iskustvo u inostranstvu.

Uz kvalitetnu pripremu i stručnu podršku, do željenog posla stižeš u roku od nekoliko meseci.

Kandidat bira odgovarajući oglas iz baze poslova i prijavljuje se putem sajta I’mJob.

Ponuda za posao

Popunjavanjem forme na sajtu I’mJob, kandidat kreira i šalje svoju radnu biografiju za oglašeni posao.

CV

Stručni tim I’mJob obavlja prvi intervju sa kandidatom koji je psiho- motivacione prirode, nakon čega sledi stručno-profesionalni intervju sa profesorom/ekspertskim licem za traženu profesiju. Poslednji krug selekcije je intervju sa klijentom posle koga svi prihvaćeni kandidati prelaze u sledeću fazu.

Intervju i selekcija

Organizovanje kursa jezika/specijalističke obuke za kandidate. Operateri I’mJob sprovode proces pikupljanja, prevoda i overe sve potrebne dokumentacije za radno mesto (diplome, licenca, pasoš i dr.).

Priprema

Tim I’mJob sprovodi završnu pripremu dokumentacije, radne vize i kandidata za odlazak u zemlju zaposlenja.

Transfer

Potpisivanje ugovora o radu sa poslodavcem.

Zaposlenje

U skladu sa današnjim globalnim tržištom rada koje traži sve veću mobilnost i fleksibilnost radnika, kreirali smo sistem podrške na koji možeš da se osloniš.

Zaštita kandidata i klijenata je značajan deo našeg poslovanja, te se svi procesi u okviru modela sprovode u skladu sa zakonskim normama, poštujući najviše standarde poverljivosti i transparentnosti.