Најди работа во странство според твојата професија

Во нашиот фокус е личноста.

Вршиме селекција и подготовка на квалитетни кандидати за работи кои одговараат на нивните професионални профили, профили кои недостасуваат на локалните пазари во другите земји.

Нашиот професионален тим ве води низ целиот процес

Овозможуваме услови за побрза и подобра можна интеграција во новата работна и социјална средина во однос на законските регулативи и правила.

Моделот е создаден на таков начин што професионалци од нашиот тим ги обезбедуваат сите детални информации, ја собираат целата потребна докуметација, организираат курсеви за изучување на јазикот и специјални обуки како и подготовка за влез и излез во земјата во која се вработува кандидатот.

До ЦЕЛТА низ неколку чекори!

Искористи ја можноста и избери да напредуваш во животот преку работно искуство во странство.

Заедно, преку професионална подготовка и поддршка можеш да стигнеш до посакуваната работа во рок од неколку месеци.

Кандидатот го избира соодветниот оглас од базата на работни места и аплицира преку страницата I’mJob.

Понуда за работа

Со пополнување на формуларот на страницата I’mJob, кандидатот креира и доставува свое CV за огласеното работно место.

CV

Стручниот тим I’mJob го спроведува првото интервју со кандидат кој има психомотивациски карактер, по што следи професионално интервју со професор/експерт за бараната професија. Последние круг на селекција е интервју со клиентот, по што сите примени кандидати преминуваат во следната фаза.

Интервју за работа и селекција

Организирање јазичен курс / специјалистичка обука за кандидатите. Операторите на I’mJob го спроведуваат процесот на подигање, преведување и заверка на сета потребна документација за работата (дипломи, лиценци, пасоши итн.).

Подготовка

Тимот на I’mJob врши финална подготовка на документација, работна виза и кандидат за заминување во земјата на вработување.

Трансфер

Потпишување на договор за вработување со работодавачот.

Вработување

Во склоп со денешниот глобален пазар на труд кој бара се поголема мобилност и флексибилност на работници, создадовме систем за поддршка на кој можеш да се потпреш.

Заштитата на кандидатите и клиентите е најважен дел од нашата работа, така што сите процеси во рамките на моделот се во согласност законските правила и закони, почитувајќи ги најголемите стандарди за доверливост и транспарентност.