I’mJob
вработување во странство

Ние сме лиценцирана агенција за вработување и давање поддршка во областа на човечки ресурси со јасна визија – ефикасна мобилност на работникот на меѓународно ниво, во интерес на кандидатот и работодавецет.

Работодавци

Барани професионални профили

Кандидати

НАШАТА УЛОГА

Ги поврзуваме кандидатите кои сакаат да стекнат искуство во својата професија во странство и работодавци кои за специфични работни професии имаат потешкотија да најдат соодветни профили на пазарот на труд во својата земја.

Создадовме ефикасен модел

Нудиме брза и комплетна услуга во пронаоѓање, подготовка и воведување во работата на професионалните профили кои недостасуваат на меѓународниот пазар на труд:

  • Регрутирање, селекција и избор на кандидат во земјата од која потекнува
  • Целосна подготовка на избраните кандидати
  • Спроведување на административна и правна процедура
  • Организација за пренос и регистрација на кандидатот во земјата во која се вработува.

Нашиот тим доверливо Ве придружува и води

Нашите експерти од одделот за човечки ресурси, специјализирани за миграција на вработените, одговорно и систематично поминуваат со Вас низ сите фази на процесот.

Благодарение на индивидуалниот пристап, професионално знаење и системска поддршка, секоја компанија и кандидат го добиваат нашето целосно внимание и потребна помош.

ПРОФЕСИОНАЛНО

Професионален и одговорен тим кој го води целиот процес.

ДОВЕРЛИВО

Модел кој нуди конкретно и сигурно решение со максимална транспарентност.

ЕФИКАСНО

Усогласен систем на понуда и побарување на меѓунарониот пазар на труд.