Работа
околу тебе!

Најди работа по твоја мерка.

Вработи се во странство со квалитетна подготовка и стрчна поддршка во текот на целиот процес.

ВИДИ ПОНУДИ

ПОДДРШКА ОКОЛУ ТЕБЕ!

Нашиот специјализиран тим ефикасно и доверливо го води целиот процес, од регрутарија и целосна подготовка на кандидатот во матичната земја, до уклучување во нова работна средина во земјата работодавач.

Кандидатот го избира соодветниот оглас од базата на работни места и аплицира преку страницата I’mJob.

База на податоци

Со пополнување на формуларот на страницата I’mJob, кандидатот креира и доставува свое CV за огласеното работно место.

Регрутација и секекција

Стручниот тим I’mJob го спроведува првото интервју со кандидат кој има психомотивациски карактер, по што следи професионално интервју со професор/експерт за бараната професија. Последние круг на селекција е интервју со клиентот, по што сите примени кандидати преминуваат во следната фаза.

Административна документација

Организирање јазичен курс / специјалистичка обука за кандидатите. Операторите на I’mJob го спроведуваат процесот на подигање, преведување и заверка на сета потребна документација за работата (дипломи, лиценци, пасоши итн.).

Подготовка на кандидатот

Тимот на I’mJob врши финална подготовка на документација, работна виза и кандидат за заминување во земјата на вработување.

Пренос

Потпишување на договор за вработување со работодавачот.

Вработување

Ги вкрстуваме потребите и желбите

Сакате да стекнете работно искуство во странство?

Ние ги поддржуваме кандидатите во пронаоѓање на работа кои одговараат на нивните професии и вештини и ги подготвуваме за вработување низ потребни курсеви и обуки.

Имаме ефикасен модел

Сакате работници со специфичен профил за кои локалниот пазар нема можност да ги понуди?

Нудиме поддршка на компаниите да најдат квалитетни работници со специфичен или дефицитарен професионален профил кои се мотивирани да работат во странство и одговараат на потребите на работата.

Интернационална мобилност

Ја унапредуваме интернационалната мобилност флексибилност на работникот од оние профили кои се потребни на меѓународниот пазар на труд.

ПРОФЕСИОНАЛНО

ДОВЕРЛИВО

ЕФИКАСНО