Најдете квалитетни и мотивирани работници

Во нашиот фокус е Вашата потреба.

Регрутираме и подготвуваме квалитетни кандидати со специфични профили на професија кои недостасуваат на Вашиот локален пазар.

Создадовме ефикасен модел и конкретно решение

Нудиме брза и целосна услуга во пронаоѓање, подготовка и воведување во работа на на специфични профили на професија кои недостасуваат на локалниот пазар на земјата на работодавачот.

Нашите работни активности го заокужуваат целиот процес, од селекција и избор на кандидатот, подготовка и спроведување на административните процедури до организација на нивно доаѓање во земјата во која се вработуваат.

Го негуваме партнерскиот однос и пронаоѓаме решенија за Вашите потреби.

До ЦЕЛТА низ неколку чекори!

Во соработка со нашиот тим, успеавме да создадеме модел кој ви овозможува во најбрз можен рок да ги пронајдете потребните кадри кои се подготвени и мотивирани да работат во странство и кои одговараат на побараните профили.

Кандидатот го избира соодветниот оглас од базата на работни места и аплицира преку страницата I’mJob.

Барање од работодавецот

Со пополнување на формуларот на страницата I’mJob, кандидатот креира и доставува свое CV за огласеното работно место.

Барање на соодветни кандидати

Професионалниот тим на I’mJob го спроведува првото интервју со кандидатот кој има психомотивациски карактер, по што следи професионално-стручно интервју со професор/експерт за бараната професија. Последниот круг на селекција е интервју со клиентот, по што сите примени кандидати преминуваат во следната фаза.

Интервју за работа и селекција

Организирање бесплатен јазичен курс / специјалистичка обука за кандидати. Операторите на I’mJob го спроведуваат процесот на подигање, преведување и заверка на сета потребна документација за работата (дипломи, лиценца, пасош и сл.).

Подготовка

Тимот на I’mJob ја врши финалната подготовка на документацијата, работните визи и кандидатите за заминување во земјата на вработување.

Трансфер

Потпишување договор за вработување со работодавачот.

Вработување

Во склоп со денешниот глобален пазар на труд кој бара се поголема мобилност и флексибилност на работници, создадовме систем за поддршка на кој можеш да се потпреш.

Заштитата на кандидатите и клиентите е најважен дел од нашата работа, така што сите процеси во рамките на моделот се во согласност законските правила и закони, почитувајќи ги најголемите стандарди за доверливост и транспарентност.